Moje služby

Doprava a inštalačné práce v domácnosti

 1. DOVOZ ELEKTROSPOTREBIČA + výnos až do bytu na miesto pôsobenia
 2. INŠTALÁCIA domácich spotrebičov, UMÝVAČKY, PRÁČKY
 3. ODVOZ NA RECYKLÁCIU - ZADARMO 
 4. ZÁMENA OTVÁRANIA CHLADNIČKY 

   V okolí Martin a Žilina  

Servisná prehliadka zahŕňa v základe:

  • zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
  • vyčistenie priestoru kotla vysávačom, tlakovým vzduchom
  • vyčistenie sitka na spiatočke, u kotlov starších ako 2 roky vypustenie vykurovacej vody z kotla, doplnenie tlaku v expanznej nádobe na hodnoty uvedené výrobcom
  • demontáž horáku, vyčistenie mosadznou kefou, tlakovým vzduchom, vysávačom, prípadne oplachom
  • vyčistenie primár. výmenníku, minimálne mosadznou kefou + tlakovým vzduchom, vysávačom, pri väčšom znečistení oplachom prúdom vody
  • u kondenzačných kotlov výmenník vyčistený vždy mechanicky + výplachom, naviac vyčistenie sifónu kondenzátu
  • vyčistenie lopatiek spalinových (turbo), alebo kondenzačných ventilátorov tlakovým vzduchom, prípadne oplachom
  • očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
  • kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max. tlaku, u kondenzačných kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora
  • kontrola funkcie bezpečnostných systémov kotla (napr. poistky spätného ťahu spalín u komínových kotlov)-
  • kontrola tesnosti plynových armatúr detektorom úniku plynu a to vždy po každom zásahu na plynových armatúrach kotla
  • u komínových spotrebičov (typu B) kontrolu úniku spalín detektorom CO

vyhotovenie protokolu o kontrole a nastavení kotla

V meste MT a ZA , ostatné obce + 0,70 €/km