ODBORNÉ PEHLIADKY, ÚDRŽBA a REVŹIE plynových zariadení  - KOTLOV

video Atmosférických i Kondenzačných video

   V okolí okresov Martin a Žilina

Prečo vykonávať pravidelné servisné prehliadky kotla?

 • sú potrebné v prípade poistných udalostí. 
 • Bez pravidelnej prehliadky, údržby (servisu), vám tiež padá aj platnosť záruky
 • S vyčisteným a správne nastaveným plynovým kotlom zabraňujete závažným poruchám vykurovacieho systému 

Pravidelným servisom plynového spotrebiča, ktorý by sa mal vykonávať aspoň jedenkrát ročne, sa predchádza

 • poruchám zariadení, 
 • zvýšenej spotrebe paliva o 20<40%
 • eventuálnej nebezpečnosti zariadenia z dôvodu úniku plynu a emisií.


 • Nechajte svoj plynový kotol skontrolovať každý rok kvalifikovaným odborníkom. 

Servisná prehliadka zahŕňa v základe:


  • zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
  • vyčistenie priestoru kotla vysávačom, tlakovým vzduchom
  • vyčistenie sitka na spiatočke, u kotlov starších ako 2 roky vypustenie vykurovacej vody z kotla, doplnenie tlaku v expanznej nádobe na hodnoty uvedené výrobcom
  • demontáž horáku, vyčistenie mosadznou kefou, tlakovým vzduchom, vysávačom, prípadne oplachom
  • vyčistenie primár. výmenníku, minimálne mosadznou kefou + tlakovým vzduchom, vysávačom, pri väčšom znečistení oplachom prúdom vody
  • u kondenzačných kotlov výmenník vyčistený vždy mechanicky + výplachom, naviac vyčistenie sifónu kondenzátu
  • vyčistenie lopatiek spalinových (turbo), alebo kondenzačných ventilátorov tlakovým vzduchom, prípadne oplachom
  • očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
  • kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max. tlaku, u kondenzačných kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora
  • kontrola funkcie bezpečnostných systémov kotla (napr. poistky spätného ťahu spalín u komínových kotlov)-
  • kontrola tesnosti plynových armatúr detektorom úniku plynu a to vždy po každom zásahu na plynových armatúrach kotla
  • u komínových spotrebičov (typu B) kontrolu úniku spalín detektorom CO

vyhotovenie protokolu o kontrole a nastavení kotla

V meste MT a ZA , ostatné obce + 0,70 €/km