•   ODBORNÁ INŠTALÁCIA SPORÁKOV

Doveziem, nainštalujem, POTVRDÍM záručný list ; vykonám údržbu a vystavím revíznu správu 

DOPRAVA a inštalačné práce

v domácnosti

Údržba kotla

Rozobratie a dôkladné vyčistenie spalinovej komory