Údržba plynových kotlov a revízie plynových zariadení - KOTLOV

Atmosférických video i Kondenzačných video

Nechajte svoj plynový kotol skontrolovať každý rok kvalifikovaným odborníkom.

  • S vyčisteným a správne nastaveným plynovým kotlom zabraňujete závažným poruchám vykurovacieho systému
  • šetríte energiu o min. 20% až 40% a zvyšujete životnosť kotla.
  • Bez pravidelného servisu vám tiež padá aj platnosť záruky a sú potrebné v prípade poistných udalostí.

V okolí Martin a Žilina