Odvoz starého spotrebiča na recykláciu

Demontujem a následne odveziem na certifikovanú recykláciu pre elektrospotrebiče 

0,00 €